Suomen Sulkapalloliiton vanhat sivut – uudet löytyvät osoitteesta:www.sulkapallo.fi

[ vanhempi uutinen ] [ uudempi uutinen ]DAGS ATT SÖKA FÖRENINGSSTÖD!

För idrottsföreningarna i Svenskfinland är det nu dags att ansöka om ett ekonomiskt föreningsstöd.
FSI:s föreningsstöd kan sökas senast 7.3. Ansökan görs på www.idrott.fi/ifa.

Föreningsstödet kan beviljas för idrottsverksamhet och projekt inom idrott. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Både deltagande i och anordnandet av utbildning och kunskapshöjande verksamhet samt informationsspridning uppmuntras.

Utdelningen prioriterar:
- utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare och funktionärer,
- basutbildning och grenspecifik utbildning inom idrotten,
- kunskapshöjande verksamhet, t.ex. deltagande i seminarier och kurser med idrottsligt tema,
- projekt med idrottsligt nya idéer.

Beslut om bidrag fattas i april 2015 av Finlands Svenska Idrotts styrelse. Denna stödform förverkligas tack vare samarbetet med Svenska kulturfonden. FSI:s tjänstemän svarar på frågor kring föreningsstödet, tfn (09)7010220 eller info(at)idrott.fi.  Var noga med att skicka in ansökan senast lördagen den 7 mars kl. 00.00.

Håll dig uppdaterad, besök www.idrott.fi