Suomen Sulkapalloliiton vanhat sivut – uudet löytyvät osoitteesta:www.sulkapallo.fi

[ vanhempi uutinen ] [ uudempi uutinen ]Liikunnan Yhdenvertaisuuspalkinnon 2007 hakuaika on päättymässä 17.8.2007

SLU:n Hyvä Seura Kuuluu Kaikille - hanke on julistanut Yhdenvertaisuuspalkinnot 2007 haettavaksi ajalla 15.6.–17.8.2007. Palkintohaku on avoin kaikille kiinnostuneille. Palkintoa voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, joka on onnistunut edistämään yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi palkintoa voidaan ehdottaa yhdistykselle ulkopuolisen tahon puolesta.

Hyvä Seura Kuuluu Kaikille palkitsee kaksi yhdistystä 1000 euron rahapalkinnolla. Palkinnot saajat julkistetaan Hyvä Seura - päivillä Pohjola-palkintogaalassa 5.10.2007 Vierumäellä.

Hakulomakkeen ja palkintokriteerit löydät osoitteesta www.slu.fi/yhdenvertaisuuspalkinto.

Hyvä Seura Kuuluu Kaikille on SLU:n koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa. Hanke on Euroopan Unionin rahoittama ja osa Euroopan Yhdenvertaisten Mahdollisuuksien teemavuotta 2007, jota Suomessa hallinnoi työministeriö. Teemavuosi pyrkii edistämään oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteutumista tehostamalla toimia sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon ja vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Idrottens Likabehandlingspris 2007 – den ansökningstiden tar slut 17.8.2007

Finlands Idrott har instiftat ett Likabehandlingspris inom ramen för projektet Idrott på lika villkor. Likabehandlingspriset 2007 kan sökas av registrerade föreningar, som främjar likvärdiga möjligheter inom motion och idrott. Föreningar kan också nomineras till priset av utomstående kretsar. Ansökningstiden är 15.6 – 17.8.2007.

Priset utdelas till två föreningar och prissumman är 1000 euro. Mottagarna till priset offentliggörs vid Pohjola-galan i samband med Finlands Idrotts föreningsdagar i Vierumäki 5.10.2007.

Ansökningsblanketten och – kriterierna hittas www.slu.fi/likabehandlingspris.

Projektet Idrott på lika villkor koordineras av Finlands Idrott och dess syfte är att främja likabehandling inom idrotten. Projektet finansieras av den Europeiska unionen och är en del av det Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007, som i Finland administreras av arbetsministeriet. Under temaåret strävar man efter att främja förverkligandet av ett rättvist samhälle genom att effektivera åtgärderna för att motarbeta diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung, religion och övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

SLU – Liiku Hyvässä Seurassa – www.slu.fi

Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Satu Kiipeli

hankeassistentti

Radiokatu 20

00093 SLU

+358 50 3550366

www.slu.fi